LENA CRONQVIST på Bh5 konstgalleri ! 6-28 okt 2018 tors-sön 12-16 . NU SISTA HELGEN ÖPPET KL 12-16

”Jag målar för att jag inte tycker om att prata”

Lena Cronqvists bilder och skulpturer är berättelser. Berättelser som är både mustiga och känsliga. Hon berör våra djupaste, vardagliga känslor. Sorg och glädje. Förklarar och berättar genom form och färg.

Utgångspunkten att alltid utgå från sitt eget liv och med eftertänksamma, kloka tankar förmedla berättelser genom skulpturerna, målningarna och grafiken i det mest intima och privata lyckas hon få oss betraktare att hjälpa oss förstå livet. Dessutom med alla motstridiga känslor som hennes konst förmedlar kan hon få oss att känna igen oss själva.
Och, givetvis, med ett stänk av humor!

En unik utställning på vårt galleri i Stenungsund. Bh5 Konstgalleri på Badhusvägen 5. Välkomna att ta del av vår tids mest renommerade konstnär.

Soile & Arne Algeröd
Bh5 konstgalleri
September 2018

Bh5 Konstgalleri har äran att presentera VARIA2016 Improvisationsfestival

Rosalind Crisp gästar VARIA2016 och Galleri Bh5, foto Anna Solé
Rosalind Crisp gästar VARIA2016 och Galleri Bh5, foto Anna Solé

Nu 11-12 nov, intar scenkonsten Galleri Bh5, . Under två kvällar presenteras personliga äventyr av personliga artister i galleriformat.
Ta del av två unika soloföreställningsaftnar där dans, rörelse, ljudande och text framförs av fyra karismatiska scenkonstnärer från långt borta och nära. VARIA2004-2016 var och är tillägnat improvisation som mångsidig scenkonstform.
VARIA2016 ges i sin helhet mellan den 7-20 november på Galleri Bh5 i Stenungsund och på flera scener i Göteborg.

Biljetter 100 kr/st bokas på  info@bh5.se  Fåtal platser kvar!
Hitta hit Galleri Bh5, Badhusvägen 5, 44431 Stenungsund, se Kontakt
Hela programmet, info & historik www.varia-impro.se

VARIA2016 soloföreställningsprogram på Galleri Bh5 den 11/11 och 12/11, kl. 19.00-ca20.45 (Inkl. paus).
Se solo av internationellt omtalade dansare och koreograf Rosalind Crisp samt av unika scenkonstnären Andrew Morrish, båda två är tillresta hela vägen från Australien. Solon visas också av Göteborgsanknutna dansaren och improvisatören Maria Mebius-Schröder och av scen och bildkonstnär, tillika VARIAs initiativtagare Lisa Larsdotter Petersson med sina rötter i Ödsmål.

PROGRAM

Solon – av dansare och koreograf Rosalind Crisp (AU) (Bild överst i inlägget)
Rosalind har dekonstruerat sin dansande kropp i över trettio år och utvecklat en speciell genre av koreografisk improvisation. Nyligen har världsliga händelser kraschat in i hennes komplexa praktik och omedelbar erfarenhet av snabb ekologisk förstörelse har tagit plats i den dansande kroppen. Denna sammansatta medvetenhet med frågor omöjliga att besvara, är vad hon för med sig i dessa solon.

Lisa Larsdotter Petersson gästar VARIA2016 och Galleri Bh5, foto VARIA, Aumedes.
Lisa Larsdotter Petersson gästar VARIA2016 och Galleri Bh5, foto VARIA, Aumedes.

Solon – av scen och bildkonstnär Lisa Larsdotter Petersson (S)
Lisa är en allvarlig, humoristisk konstnär och artist som gör solon där rörelse, ljudande sekvenser och ordmummel bryter ut ur och krockar in i varandra. Hon rör sig, agerar, låter och talar och vilar ibland sitt huvud i en känsla av närhet till djur och vildhet.

Paus

Maria Mebius-Schröder gästar VARIA2016 och Galleri Bh5, foto Lisa Larsdotter Petersson
Maria Mebius-Schröder gästar VARIA2016 och Galleri Bh5, foto Lisa Larsdotter Petersson

Solon – av dansare och koreograf Maria Mebius-Schröder (S)
Maria är intresserad av oväntade ögonblick där ljud, rytm och rörelse utvecklas tillsammans i musikaliska sekvenser.
I dialog med publiken och rummet finns en önskan att beröra från en plattform av lekfullhet och dramatik.

Andrew Morrish gästar VARIA och Galleri Bh5 , foto Tuva Nautilus
Andrew Morrish gästar VARIA och Galleri Bh5 , foto Tuva Nautilus

Solon – av scenkonstnär Andrew Morrish (AU)
Andrew Morrish´s solon är personliga, direkta, energifulla och improviserade.
Han rör sig och han pratar, han är 64 år och har mindre valfrihet om vad han kan göra.
Han har praktiserat scenkonstformen improvisation i 35 år.

Sololängd ett solo, ca 15-20 minuter.
Ordningsföljd solon kan kommat att ändras.
Paus båda kvällarna efter två solon, varaktighet ca 15-20 min.
Galleriet har begränsat antal sittplatser varför vi rekommenderar tidig biljettbokning.

VARIA2016 ges med stöd från Göteborgs Stad kultur, Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Västra Götalandsregionen och Stenungsunds kommun.
VARIA2016 tack till Hotel Avalon, Hotel Maria Eriksson, Atalante, Bh5 konstgalleri, medarbetare, volontärer och alla andra som hjälpt till.

_________________________________________

2016 Improvisation Festival
Bh5 Art-gallery has the honour to present VARIA

Performance-Art visits Galleri Bh5.
During two evenings VARIA presents personal adventures by personal artists in gallery-format. See two unique solo-performance evenings where dance, movement, sound and language is communicated by four interesting artists from far and near. VARIA2004-2016 is dedicated to improvisation as versatile performance-art method.
VARIA2016 is arranged 7-20/11 in Stenungsund and in Göteborg, Sweden.

Tickets & info www.bh5.se, info@bh5.se
Location Galleri Bh5, Badhusvägen 5, 44431 Stenungsund, Sweden
Full program, info & background www.varia-impro.se

VARIA2016 solo performance program at Galleri Bh 5, 11/11 and 12/11, 19.00-ca20.45
See solos by well recognized Rosalind Crisp dancer and choreographer and the unique performance-artist Andrew Morrish from Australia. Next to Gothenburg based dancer and choreographer Maria Mebius- Schröder and performance and visual artist, as-well as VARIA initiator Lisa Larsdotter Petersson with her roots in Ödsmål.

Solos – by Rosalind Crisp (AU)
Rosalind has been deconstructing her dancing body for over thirty years, evolving a particular genre of choreographic improvisation. Recently, worldly events have crashed into this rarefied practice and immediate experiences of rapid ecological destruction have taken up residence in her dancing body. These complex attentions and their unanswerable questions are what she brings to this evening’s event.

Solos – by Lisa Larsdotter Petersson (S)
Lisa is a serious, humoristic artist and performer who make solos where movement, sound-scores and word-muddle breaks out from one-another parallel to cracking into each-other. Moves, act, sounds and speaks and rest´s it´s head in a sense of nearness to animals and wilderness.

Pause

Solos – by Maria Mebius-Schröder (S)
Maria is interested in the unexpected moments where sound, rhythm and movement develop together in musical sequences. In dialogue with the audience and the room there is a desire to touch from a platform of playfulness and dramatics.

Solos – by Andrew Morrish (AU)
Andrew Morrish’s solos are personal, direct, energized and improvised.
He moves and talks, he is 64 and has little choice about what he will do.
He has been practicing performance improvisation for 35 years.

Solo-duration, one solo ca 15-20 minutes.
Order of solo-appearance might change.
Pause both evenings after two solos, duration ca 15-20 min.
The gallery has limited number of seats why we recommend early ticket-booking.

VARIA2016 support from Göteborgs Stad kultur, Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Västra Götalandsregionen, Stenungsunds kommun.
VARIA2016thanks to Hotel Avalon, Hotel Maria Eriksson, Atalante, Galleri Bh5, Cinnober, co-workers, volunteers and all others that helped.